Це організація, яка не має основною метою своєї діяльності отримання прибутку для його подальшого розподілу між учасниками цієї організації. Це можуть бути муніципалітети, державні лікарні, релігійні та інші некомерційні організації.

Основна діяльність таких організацій спрямована на просування соціальних, благодійних, культурних, освітніх, політичних, наукових, управлінських, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

Ключовими аспектами некомерційних організацій є підзвітність, надійність, чесність і відкритість до кожної людини, яка вклала час, гроші та віру в організацію.

Ефективне функціонування неприбуткової організації неможливе без стабільних джерел фінансування. Джерела фінансування в такій організації можна розділити на три групи: позикові кошти, власні кошти, державне фінансування та підтримка.

До першої групи належать пожертви, гранти, отримані як в країні, так і за кордоном. Власні кошти включають членські внески, внески засновників, прибутки від бізнесу тощо. Державне фінансування та підтримка поєднують прямі та непрямі державні субсидії.

Весь дохід, який неприбуткова організація отримує від своєї діяльності, грантів, пожертвувань чи спонсорства, спрямовується на її розвиток та структуру, оскільки місія такої організації – допомагати суспільству.